Silberseen Karnickelhausen 2015 / 2016 / 2017/ 2018/ 2019
Sythen / Vogelsberg / Geisheide / Wasag / Schmaloer Heide / Hausdülmen / Quarzwerke

Silbersee II Februar 2016

Silbersee II /  Februar 2016 / Fotos  Burkhard Lüning